Rola zabawy

„Człowiek nie jest w pełni człowiekiem, jeśli się nie bawi”
Schiller

W życiu małego dziecka najważniejszym i bardzo rozwijającym zajęciem jest zabawa.

Dzięki niej dziecko wyzwala różnego rodzaju aktywność..

Poprzez wspólne zabawy maluchy w żłobku uczą się wspólnego przebywania w innym niż dom otoczeniu. Dzieciom czyta się bajeczki, śpiewa piosenki, w trakcie których dzieci mogą nauczyć się powitania i pożegnania w grupie. Przy użyciu fakturowych pomocy sensorycznych mogą opanować podstawowe pojęcia: zimno-ciepło, miękko-twardo, mokro-sucho etc.

Zajęcia w żłobku w większości mają charakter aktywności ruchowej, która nakierowana jest na stymulację zmysłów. Realizuje się także zabawy usprawniające manualnie dzieci, takie jak: lepienie z ciastoliny, klejenie gotowych papierowych elementów do kartki papieru, malowanie dłońmi i paluszkami, odwzorowywanie obrazkowych pieczątek na podłożu. Wykorzystuje się więc naturalną potrzebę rozwoju każdego dziecka i podąża za nim, pozwalając mu na wykonywanie tej aktywności, która akurat najbardziej przypada mu w danym momencie do gustu. Jeżeli wszystkie dzieci w grupie bawią się z pomocą ciastoliny w turlanie ulepionych kuleczek, ma to także walor wychowawczy na przyszłość, kiedy dziecko rozpocznie aktywność przedszkolną, a później szkolną. Przyswaja bowiem umiejętności pracy zespołowej, dyscypliny i skupienia na zadaniu. Jedną z wielu funkcji zabawy jest jej aktywność ruchowa, która dodatnio wpływa na rozwój mięśni całego ciała, pozwala dziecku wyzbyć się negatywnych emocji. Dziecko próbuje, eksperymentuje, bada, nabywa wiadomości. Zabawę podejmuje się dla potrzeby ruchu i działania dziecka oraz radości i przyjemności. Odpowiednio pokierowana i zorganizowana zabawa, daje możliwości rozwijania u dzieci spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci, wrażliwości uczuciowej i myślenia.

Wyróżnia się następujące funkcje zabawy:

  • funkcja kształcąca – dziecko poznaje swoje możliwości o świecie i uczy się je oceniać;
  • funkcja wychowawcza – dziecko uczy się przestrzegania umów z innymi ludźmi, tego. co jest dobre, co złe, jakie są normy moralne;
  • funkcja terapeutyczna, inaczej korekcyjna – w zabawie dziecko ma możliwość z jednej strony uwolnienia się od dręczących je napięć, emocji, a z drugiej uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów osobistych;
  • funkcja projekcyjna - dzięki temu, że w zabawie dziecko wchodzi w różne sytuacje, wykonuje różne zadania, pełni różne role, a więc ujawnia pośrednio przez te wszystkie środki wiele swoich możliwości, dorosły może odkryć i lepiej poznać różne problemy dziecka.

Zabawy w żłobku mają przede wszystkim na celu wyłonienie potencjalnie najlepszych możliwości dziecka, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz nauczenie go wielu przydatnych i praktycznych umiejętności. Jedną z nich jest czasowe rozstanie z rodzicami. To, czego nauczy się maluch w żłobku będzie procentować na kolejnym szczeblu jego edukacyjnej kariery.

do góry