Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Żłobek Miejski w Czeladzi

Wykaz kontroli od 01.01.20219 r.

Lp.

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

ZAKRES KONTROLI

OKRES
KONTROLOWANY

TERMIN KONTROLI

21

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dok. GHP/GMP i systemu HCCP

---

16.09.2019

22

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka

---

16.09.2019

23

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dok. GHP/GMP, ocena sposobu żywienia dzieci

---

20.09.2019

24

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka

---

20.09.2019

25

Urząd Miasta Czeladź

Sprawdzenie warunków świadczonej opieki zgodnie z rozporządzeniem.

Sprawdzenie liczebności dzieci, wieku dzieci oraz jakości opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej

---

10.12.2019

26

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Pobór posiłku obiadowego do oceny laboratoryjnej i teoretycznej sposobu żywienia dzieci

---

18.02.2020

27

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Oddział w Zawierciu

Prawo pracy, wybrane zagadnienia z zakresu BHP

---

10.02.2020-12.03.2020

28

Urząd Miasta Czeladź

Ocena wewnętrznych aktów normatywnych. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowości realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2019

2019 r.

6.10.2020-21.10.2020

29

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena przestrzegania wytycznych przeciwpandemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (V akt.)

---

09.06.2021

30

Urząd Miasta Czeladź

Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (URM nr XI/147/2011)

---

15.06.2022

31

Urząd Miasta Czeladź

Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2021 r.

30.08.2022-12.09.2022

32

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka - filia żłobka

---

15.11.2022

33

Urząd Miasta Czeladź

Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (URM nr XI/147/2011)

---

21.12.2022

34

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola sanitarna (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, dokumentacji GHP/GMP, systemu HACCP oraz pobór posiłku do oceny laboratoryjnej)

---

16.02.2023

35

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu, dokumentacji GHP/GMP, ocena sposobu żywienia dzieci

---

11.05.2023

36

Urząd Miasta Czeladź

Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (URM nr XI/147/2011)

---

02.08.2023

37

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola sanitarna (ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu)

---

18.09.2023

38

Urząd Miasta Czeladź

Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (URM nr XI/147/2011)

---

15.12.2023

39

Urząd Miasta Czeladź

Przestrzeganie przepisów i procedur dot. gospodarowanie mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

 04.04.2024  17.04.2024

40

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka - filia żłobka

--- 14.06.2024

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Żłobek Miejski w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Rusin Anna 2024-06-20 08:01
Wytworzenie publikacji
Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi 2024-06-14 08:03
Zatwierdzenie
Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi 2024-06-14 08:03
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
0
do góry