Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Informacje o kontrolach

Żłobek Miejski w Czeladzi

Wykaz kontroli od 01.01.20219 r.

Lp.

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

ZAKRES KONTROLI

OKRES
KONTROLOWANY

TERMIN KONTROLI

21

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dok. GHP/GMP i systemu HCCP

---

16.09.2019

22

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka

---

16.09.2019

23

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Kontrola w pełnym zakresie sanitarno-technicznym, kontrola dok. GHP/GMP, ocena sposobu żywienia dzieci

---

20.09.2019

24

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka

---

20.09.2019

25

Urząd Miasta Czeladź

Sprawdzenie warunków świadczonej opieki zgodnie z rozporządzeniem.

Sprawdzenie liczebności dzieci, wieku dzieci oraz jakości opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej

---

10.12.2019

26

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Pobór posiłku obiadowego do oceny laboratoryjnej i teoretycznej sposobu żywienia dzieci

---

18.02.2020

27

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach Oddział w Zawierciu

Prawo pracy, wybrane zagadnienia z zakresu BHP

---

10.02.2020-12.03.2020

28

Urząd Miasta Czeladź

Ocena wewnętrznych aktów normatywnych. Gospodarka finansowa jednostki oraz prawidłowości realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących. Realizacja zaleceń po kontroli przeprowadzonej w 2019

2019 r.

6.10.2020-21.10.2020

29

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena przestrzegania wytycznych przeciwpandemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (V akt.)

---

09.06.2021

30

Urząd Miasta Czeladź

Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (URM nr XI/147/2011)

---

15.06.2022

31

Urząd Miasta Czeladź

Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2021 r.

30.08.2022-12.09.2022

32

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Dąbrowie Górniczej

Ocena stanu sanitarnego żłobka - filia żłobka

---

15.11.2022

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Żłobek Miejski w Czeladzi
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Rusin Anna 2022-11-17 06:21
Wytworzenie publikacji
Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi 2022-11-15 06:24
Zatwierdzenie
Koordynator Żłobka Miejskiego w Czeladzi 2022-11-15 06:24
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
43
do góry