K O N K U R S

4 Października 2023

Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Czeladzi odbędzie się konkurs wewnętrzny pomiędzy grupami:

PSZCZÓŁKI,  BIEDRONKI,  WIEWIÓRKI,  MISIE,

który polegać będzie na wykonaniu przez każdą z grup:

„J e s i e n n e g o    S t r a c h a   n a   w r ó b l e”

Rodzice i opiekunowie prawni będą mogli głosować na wybranego „Jesiennego Stracha”.

Liczyć się będzie pomysłowość, oryginalność, technika wykonania dowolna.

G ł o s o w a n i e   t r w a ć   b ę d z i e   o d  09.10.2023 r.   d o   20.10.2023 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Naszego Żłobka.

Życzymy miłej zabawy!

do góry